Likorna - Picture Frames Atelier & Shop in Burgas

Picture Framing. Mirrors. Fine Arts. Oil on Canvas. Prints. Photographers

21.12.2010 г.

Декоративни профили за картини

Ателие Ликорна предлага над 150 вида декоративни профили за рамкиране по поръчка на картини, гоблени, огледала, портрети, грамоти, папируси, постери, указателни табели, рисунки, батици. 20.05.2010 г.

3D Рамкиране от Ателие Ликорна

Ателие Ликорна изпълнява специални поръчки за рамкиране на плоски сувенири или мостри във  високопрофилни рамки тип "кутии", а така също и рамкиране на футболни екипи, хербарии  и вградени плазмени телевизори и аквариуми.24.02.2010 г.

Рамкиране на гоблени от Ателие Ликорна

Ателие Ликорна изработва по поръчка правоъгълни рамки за гоблени.

8.02.2010 г.

Огледала всички размери

Ателие Ликорна изработва ОГЛЕДАЛА с размери по поръчка на клиента и поставя рамка по избор.


26.01.2010 г.